De wens

Het is cruciaal om alle onderdelen van de waterzuiveringsinfrastructuur op een goede en veilige manier te beheren. Deze infrastructuur omvat assets die behoren tot rioolwaterzuiveringsinstallaties, pompstations, collectoren en riolen… 

Zowel het virtuele beheer van deze assets als het beheer ervan in de echte wereld zijn noodzakelijk voor Aquafin. 

Geo Solutions in actie

Geoportaal 

Geoportaal is de opvolger van de applicatie Geopunt, waar de werknemers van Aquafin de assets kunnen beheren. Naast een broodnodige technische update werd een stevig fundament gelegd voor een echt portaal dat de verbinding kan leggen tussen locatie en allerhande informatiebronnen: 

Een upgrade

Inspector

Naast het virtueel beheren van deze assets is er ook nood aan het beheren ervan in de echte wereld. Inspector is een applicatie die werknemers van Aquafin in staat stelt om ter plaatse rioolputten te inspecteren. De applicatie is ontworpen voor mobiel gebruik en aan de hand van gps en kaarten kan de werknemer een samengestelde route volgen en inspecteren. Gebruikers kunnen met een formulier de stand van zaken aangeven wat betreft de putten. Ze kunnen dit vervolgens verder staven met foto’s in de uploadzone van de applicatie.

De waarde

Dankzij het grafisch beter zichtbaar maken van alle assets kan Aquafin zijn data beter analyseren. Dit geeft hen betere inzichten om zo het beheer van al hun geodata te optimaliseren. Aquafin kan op deze manier gerichte en goed onderbouwde acties formuleren voor het beleidsniveau. Ook de verschillende stakeholders werken zo efficiënter samen.

Privacy Policy |Cookies