Ai & ML

Jouw organisatie is niet die van een ander. Toch begrijpt Geo Solutions wat je nodig hebt. Hoe? Vanuit tonnen ervaring ontwikkelden we onze scan voor jouw geo-architectuur. Met die scan als houvast analyseren we gericht. Zo krijg je sneller resultaten en bieden we future-proof-oplossingen.

 1. Verzamelen
  We graven diep. Tot we zicht hebben op alle relevante data, processen en systemen. 
 2. Analyseren
  We brengen structuur in de bronnen en processen en voegen eigen inzicht toe.
 3. Vergelijken
  We zetten scenario’s uit en werken naar een best-fit-oplossing.
 4. Presenteren
  We brengen alles samen in een overzichtelijk stappenplan.

Samenwerken met Geo Solutions

Iedereen wint met geo. Maar dan moet GIS wel van haar eilandje. Dus bouwen wij bruggen. We integreren jouw GIS en geo-data in jouw bedrijfsprocessen. Voor je collega’s en klanten is GIS dan geen ‘technologie’. Het is een oplossing. Geo Solutions geeft je daarvoor de roadmap. All the way. Of alleen het stukje weg waar je onze hulp bij wil.

AUDIT
Welke applicaties en processen maken nu gebruik van geografische data? Waar zitten bottlenecks en wat loopt mis? Met een audit geven we jou een goed zicht op de situatie zoals ze is. Onze analyse als externe specialist werkt verruimend. Via gerichte interviews en monitoring evalueren we software, processen, gebruikers en de mate van integratie.

 • Technische audit: je ervaart prestatieproblemen, maar wat zijn de oorzaken? Geo Solutions bekijkt de database- server en netwerk-omgeving. We zorgen voor capaciteits- en monitoring-audits van jouw GIS-omgeving. En we signaleren jou mogelijke oplossingen. Uiteraard.
 • Business audit: waar en in welke systemen en toepassingen gebruik je nu ruimtelijke data? Welke bedrijfsprocessen worden daardoor gevoed? Wie zijn de gebruikers en welke data wordt gemaakt, visueel gemaakt of geanalyseerd? Wat kan beter? Zijn er quick wins? Hoe zit het met de gebruiksvriendelijkheid (UX)?

ANALYSE
Weten wat er nu is, is één zaak. Weten wat je échte noden zijn, een andere. Je krijgt met onze scan alle technieken om je geobehoeften te identificeren, te analyseren en te kwantificeren. Het resultaat geeft je zicht op je echte noden. Want we werken als een neutrale analist. We zijn onafhankelijk van de ene of de andere leverancier van deeloplossingen.

 • Het resultaat van onze analyse varieert van inventarissen, over lijsten van jouw benodigdheden tot risicoanalyses, SWOT-studies en inzichtelijke workflow-diagrammen. Daarbovenop krijg je onze hulp bij het integreren van bestaande geodata of bij het verrijken van die data met niet-ruimtelijke data.
 • Het verschil met een audit? De analyse gaat een stapje verder. We kijken naar de gemiste kansen, naar waar het bedrijf naartoe wil. En wat daarvoor nodig is. We brengen zelfs  wensen  onder woorden,  die je organisatie zonder ons nog niet kon uitdrukken.

ADVIES
Alleen strategisch advies nodig? Dat kan. Alleen specifiek advies nodig? Dat kan ook. Beiden? Dan zijn we op ons best. En sowieso heeft ons advies géén kleurtje.  Onze experten zijn neutraal.
Jouw strategisch advies:

 • Je krijgt een scherpe visie en beschrijving van de ideale situatie.
 • We vertalen dat voor jou in termen van applicaties, gebruik, architectuur en de onderliggende technologie.

Specifiek advies:

 • Je krijgt een onafhankelijke selectie van GIS-software, -frameworks en producten gebaseerd op jouw specifieke parameters en noden. We wegen pros en cons af voor jou en helpen kiezen.
 • Je krijgt toekomstgerichte oplossingen die lang meegaan: open standaarden vs. De facto of industrie-standaarden.

HULP BIJ AANBESTEDING
Onze kracht is onze neutraliteit. We zijn onafhankelijk van de ene of de andere software of technologie. Toch ontzorgen we jou ook in het zoekproces naar de meest passende leverancier. Onze onafhankelijkheid garandeert dat je daarbij echt krijgt wat je nodig hebt.

 • We verzamelen de functionele en operationele behoeften van alle betrokkenen in je organisatie. We doen dat met interviews, workshops en demo’s.
 • We onderzoeken de technische vereisten en mogelijkheden in jouw organisatie.
 • We brengen alle info samen en rapporteren inzichtelijk over wat je exact nodig hebt.
 • We stellen de offerte-vraag op. We geven je ook een schatting mee.
 • Samen met jou tekenen we een weldoordachte aanbestedingsstrategie uit. Indieners weten duidelijker wat je vraagt.  Jij krijgt offertes die beter beantwoorden aan je vraag. En aan de beste prijzen.
 • Alle offertes binnen? Als je dat wil, formuleren we een onafhankelijk gunningsadvies.
Privacy Policy |Cookies