Jouw partner om locatiedata slim in te zetten

Waterbeheer

Ruimtelijke data beheren en visualiseren, bedrijfsprocessen modelleren, gegevens uitwisselen tussen leverancier en eindgebruiker,… Geo Solutions maakt het waar. Dankzij GIS verhogen we ook binnen het domein van waterbeheer de zelfredzaamheid van bedrijven en organisaties.

Wat Geo Solutions voor jou kan betekenen

Geografische informatiesystemen (GIS) verbeteren processen en zorgen voor vernieuwing en innovatie. Dit biedt opportuniteiten voor bedrijven actief in de sector van waterwegen, scheepvaart, et cetera. Dankzij GIS kun je ruimtelijke gegevens met betrekking tot waterbronnen analyseren, opslaan en visualiseren.

Waterstromingen en overstromingsgebieden

Met GIS kunnen we gedetailleerde kaarten maken die de verspreiding van water, zoals rivieren, meren en reservoirs, laten zien, evenals hun connectiviteit. Dit helpt ons bij het begrijpen van waterstromingen en potentiële gebieden die het risico lopen op overstromingen.

Waterbeheer optimaliseren

Daarnaast maakt GIS het mogelijk om verschillende scenario’s met betrekking tot waterbeheer te modelleren en te simuleren. Zo kunnen we bijvoorbeeld de impact van klimaatverandering op waterbeschikbaarheid beoordelen, waterkwaliteitsparameters analyseren en de plaatsing van waterzuiveringsinstallaties optimaliseren.

Waterveiligheid waarborgen

Met deze simulaties van rivieren, kanalen en andere waterwegen kunnen we verschillende aspecten van waterstroming analyseren, zoals de snelheid, de waterdiepte, de sedimenttransport en de verspreiding van verontreinigingen. Dit is van onschatbare waarde. Ze helpen waterbeheerders bij het nemen van weloverwogen beslissingen en het implementeren van effectieve maatregelen om de waterveiligheid te waarborgen.

Havenactiviteit analyseren en beheren

Met GIS kunnen we bijvoorbeeld de infrastructuur van de haven in kaart brengen, zoals kades, pieren, opslagfaciliteiten en transportroutes. Hiermee kunnen we efficiënte logistieke processen en optimale indelingen van de havenruimte ontwerpen. Daarnaast kunnen we de waterkwaliteit in en rondom de haven monitoren.

Bovendien kan GIS worden gebruikt om risicoanalyses uit te voeren en noodplannen te ontwikkelen voor mogelijke rampscenario’s, zoals olielekkages of overstromingen en zo de veiligheid in de haven waarborgen.

Samen jouw project bespreken?

Benieuwd wat de kracht van locatiedata voor jouw bedrijf kan betekenen? Plan gerust een vrijblijvend gesprek in, wij helpen je graag verder.