Mobiliteit

Bij Geo Solutions benutten we de kracht van geo data om mobiliteit te optimaliseren. In een wereld die voortdurend in beweging is, spelen slimme oplossingen een cruciale rol bij het efficiënt beheren van mobiliteitsvraagstukken. Onze GIS-expertise stelt ons in staat om innovatieve oplossingen te bieden voor mobiliteitsvraagstukken. We maken mobiliteit inzichtelijk en meetbaar.

 1. Data
  Ruse data is afkomstig uit verschillende bronnen: Floating Car Data, Telecom, ….. 
 2. Expertise
  Door onze deskundige visualisaties en analyses van ruwe data, maken wij een rapport met oplossingen en inzichten over uw verkeersproblematieken.
 3. Tellingen
  Verkeersinzichten op straat- of kruispunt niveau door tellingen en model split.
 4. Platform
  Op ons eigen platform volgt u zelf een route op, real-time of historisch. Inzichtelijke data dankzij dashboards.

Samenwerken met Geo Solutions

Ongevallen analyses

Aan elk ongeval hangt een locatie maar door deze slim te gebruiken kan dit ervoor zorgen dat er analyses kunnen gemaakt worden en nieuwe inzichten kunnen verworven worden die kunnen leiden tot een grondige aanpak van punten waar veel ongevallen plaatsvinden.

Drukte in de stad

Hoeveel winkelende bezoekers passeren er in een handelsstraat?  Hoe druk zal het zijn volgende koopzondag? Welke straten zijn het drukst? Welke routes worden het vaakst genomen? Hoeveel en welke passanten passeren specifieke tijdsmomenten? Van waar zijn ze afkomstig?

Allemaal vragen die we kunnen beantwoorden via analyse en de combinatie van verschillende geo data bronnen zal gevisualiseerd worden in platformen. Via  mobiele telefonie data kunnen analyses uitvoeren op populaire routes en een indicatie krijgen van de drukte in jouw stad/gemeente. Via slimme camera’s daarentegen zijn we in staat om verschillende typen van beweging te herkennen in het straatbeeld: zoals mobiliteitsgerelateerde actoren (auto’s, bussen, trucks, fietsen, steps, wandelaars, …) maar ook op vlak van gedrag (drukte, passanten tellen, bewegingsmodus detecteren, groepen detecteren, …). Op deze manier zijn we met GIS in staat het actuele drukte beeld in de straten van jouw stad/gemeente weer te geven. Maar het gaat verder dan dat want met behulp van AI en data science laten we algoritmes trainen die gaan voorspellen hoe druk het zal worden. 

Logistiek verkeer

Door gebruik te maken van GIS kunnen we gedetailleerde analyses uitvoeren van verkeersstromen en mogelijke knelpunten identificeren. Op basis van verschillende databronnen zoals on-board-units van vrachtwagens of nummerplaat herkenning camera’s kunnen inzichten verkregen worden over logistieke stromen, intensiteit, herkomst en bestemming,… Door GIS analyse van deze databronnen kunnen we overheden en bedrijven in staat stellen om effectievere verkeersbeheer strategieën te ontwikkelen, impact van politieke beslissingen te analyseren (vb. extra tolroutes) en de mogelijke transformatie naar alternatieve transportmodi in te schatten.

Mobiliteit infrastructuur

Een vlotte mobiliteit kan slechts gegarandeerd worden op een goed wegennetwerk met duidelijke verkeersborden, dit vergt echter ook een grondig onderhoud. Op basis van geo data en met behulp van AI kan wegschade gedetecteerd worden en de grootte van de scheur of put ingeschat worden. Op foto, camera en lidar beelden kunnen echter ook de staat van verkeersborden ingeschat worden. Door een combinatie van verscheidene databronnen en gis analyses kan de mobiliteits infrastructuur beter onderhouden worden.

Privacy Policy |Cookies