Jouw partner om locatiedata slim in te zetten

Air Liquide houdt zijn pijpleidingen op orde

De wens

Bij wet en bij interne Air Liquide regels is het, om veiligheidsredenen, verboden dat er bomen of andere structuren staan in de omgeving rond een pijpleiding. Het is dus belangrijk dat de zone rond de leidingen van Air Liquide in kaart wordt gebracht.

Geo solutions in actie

Geo Solutions bedacht een oplossing om de omgeving van pijpleidingen te inventariseren. De object-based land cover classificatie gebruikt recente luchtfoto’s, hoogtegegevens en bestaande topografische datasets. De classificatie bestaat uit verschillende stappen, wat zich vertaalt in een op maat gemaakte classificatieboom. De classificatie is voornamelijk gebaseerd op infrarood luchtfoto’s in combinatie met hoogte-informatie (afgeleid uit LiDAR data) om hoge van lage vegetatie te scheiden.

De waarde

Structuren en vegetatie in de buurt van de pijpleiding worden geclassificeerd. Een aanvullende GIS-analyse brengt onder andere de toegankelijkheid van de om te zagen bomen in kaart. Ook worden andere potentiële impacten op de pijpleiding geïdentificeerd, zoals waterlopen, wegen en spoorwegen.

Een overzicht van alle bomen en structuren in een perimeter rond de pijpleidingen van Air Liquide laten toe om meteen in te grijpen waar nodig.

Benieuwd hoe je jouw locatiedata slim kan inzetten?

Jouw project bespreken?
Neem contact op!