Jouw partner om locatiedata slim in te zetten

Duurzaam oogsten dankzij WatchItGrow

WatchItGrow, ontwikkeld door VITO in samenwerking met GEO Solutions, is een online informatieplatform waarmee landbouwers hun percelen efficiënt en digitaal kunnen monitoren.

De wens

Efficiënter en dus ook duurzamer produceren, wordt steeds belangrijker voor telers. Enerzijds moeten ze steeds beter inspelen op huidige en nieuwe behoeften en anderzijds moeten ze voldoen aan het advies rond lokale voedselstrategieën. Landbouwers hebben nood aan digitale ondersteuning om hun productie beter in te schatten en de kwaliteit van hun oogsten op een duurzame manier te verhogen.

Geo Solutions in actie

WatchItGrow, ontwikkeld door VITO in samenwerking met GEO Solutions, is een online informatieplatform waarmee landbouwers hun percelen efficiënt en digitaal kunnen monitoren. Zo kunnen ze hun productie beter in te schatten en enerzijds de kwaliteit van hun oogsten op een duurzame manier verhogen en anderzijds het advies rond lokale voedselstrategieën opvolgen.

Het online platform combineert verschillende soorten gegevens:

  • opbrengst- en voorspellingsmodellen,
  • machinedata,
  • bodemscandata,
  • IoT-data,
  • drone gegevens,
  • satelliet-data,
  • meteo-gegevens,
  • veldgegevens
  • alsook data over uw percelen zelf.

Big data analytics en machine learning

Als teler kan je op een eenvoudige manier al deze info over je percelen raadplegen. Deze informatie werd via big data analytics en machine learning algoritmes geanalyseerd om vervolgens een individueel en gericht advies te geven. Alsook om te waarschuwen bij onverwachte wijzigingen. Dit allemaal volgens de huidige GDPR-regels, m.a.w. de data is altijd de data van de landbouwer en zal nooit met derden gedeeld worden zonder uitdrukkelijke toestemming. Bij Geo Solutions zijn we trots om deel uit te maken van dit mooie initiatief.

Door WatchITgrow te gebruiken, kan je nu informatie opslaan over je percelen betreffende oogst- en plantdatum, schema voor bemesting, gewasbescherming en irrigatie. Landbouwers kunnen de toestand van het gewas beter monitoren dankzij accurate informatie. In het algemeen is er ook een beter toezicht op de landbouwpercelen in functie van de groei, gezondheidsstatus en ontwikkeling van het gewas. 

Daarnaast biedt het platform de kans om mogelijke problemen sneller te detecteren en zodoende aan te pakken. Je kan verschillende jaren met elkaar vergelijken, de opbrengst tijdens het seizoen inschatten, ruimtelijke variabiliteit binnen het veld in kaart brengen en  productie- en kwaliteitsverliezen beperken. Niets dan voordelen dus!

De waarde

Dankzij het online platform WatchItGrow kunnen landbouwers beter hun productie inschatten, de kwaliteit van hun oogsten op duurzame manier verhogen en het advies rond voedselstrategieën op te volgen

WatchITgrow is een mooi voorbeeld van hoe onderzoek kan worden omgezet in een gebruiksvriendelijk platform ter ondersteuning van de landbouwsector.

Neem een kijkje op: Watch It Grow | watchITgrow

Benieuwd hoe je jouw locatiedata slim kan inzetten?

Jouw project bespreken?
Neem contact op!