Jouw partner om locatiedata slim in te zetten

Het belang van BIM voor Agentschap Wegen en Verkeer

De wens

In een BIM-project vindt de structurering en uitwisseling van informatie plaats via digitale bouwmodellen. Eén van de pijlers om BIM mogelijk te maken, is het opstellen van een objecttypenbibliotheek (Object Type Library -OTL). OTL is een datamodel dat ervoor moet zorgen dat alle wenselijke informatie over infrastructuurobjecten kan worden opgeslagen in een digitale twin. De OTL wordt opgesteld door informatie uit de verschillende standaardbestekken (250, 260 en 270) te koppelen aan feedback van experten die dagdagelijks met deze infrastructuurobjecten bezig zijn. De grootste uitdaging bestaat erin om een model op te stellen dat breed gedragen wordt door de belanghebbenden en dat er een consensus is over welke informatie bijgehouden moet worden en welke niet.  

Geo Solutions in actie

BIM-uitvoeringsplan met richtlijnen

Om ervoor te zorgen dat de data die aangeleverd wordt volgens het datamodel, bruikbaar en consistent is naar de toekomst toe, worden enkele regels gehanteerd bij het aanleveren. Deze informatie vinden we terug in het BIM-Uitvoeringsplan, samen opgesteld met alle partijen van een bepaald project. Dit BIM-uitvoeringsplan bevat de richtlijnen omtrent een correcte aanlevering op vlak van het Level of Geometry (detailniveau geometrie) en het Level of Information (detailniveau informatiebehoefte, lees: OTL).

Data screening

Wanneer data aangeleverd wordt, wordt deze eerst gescreend door de ontwikkelde DAVIE-applicatie (Data Acceptatie, Validatie en Informatie Extractie) vooraleer deze effectief in de databanken wordt opgeslagen. Deze applicatie gaat na of de juiste bestandstypen en syntax gebruikt zijn en of de aangeleverde data conform is met de klassen, attributen en objectrelaties die in de OTL voorkomen. 

Geo Solutions consultants

Een inhoudelijke, semi-automatische controle wordt vervolgens nog uitgevoerd door enkele medewerkers van GEO Solutions die bij AWV in dienst zijn. Momenteel biedt AWV ondersteuning voor onderstaande gangbare formaten bij het indienen van data:

  • Tekst based: CSV, JSON, XLS, XLSX, WKT
  • Applicatie based: REVIT, AUTOCAD, TEKLA

AWV is bezig met de voorbereidingen voor de ondersteuning van IFC en GEOJson.

Metadata

Voor elk onderdeel in de reële wereld is er een equivalente klasse in de OTL. Aan zo een klasse hangen attributen, opgesteld in samenspraak met experten. Elk attribuut kan een verschillend eenvoudig of complex dataType omvatten. O.a. volgende eenvoudige datatypen worden gehanteerd: String, Integer, Boolean, … Deze eenvoudige dataypen kunnen eventueel een bepaalde eenheid hebben. Dit noemen we een kwantitatieve waarde uitgedrukt in bijvoorbeeld: Ampère, Bar, Celsius, meter, …  Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van complexere dataTypes  zoals een Keuzelijst of een dataType dat toestaat andere dataTypes te “nesten”. Zo ontstaat er een groot, complex datamodel. 

Om dit datamodel te beheren, is er nood aan metadata. Deze metadata bestaat onder meer uit een beschrijvende tekst van hoe de OTL gebruikt en geïnterpreteerd moet worden. Daarnaast is er ook een schematische weergave opgesteld van hoe het datamodel van het OTL, dat opgemaakt is in Enterprise Architect, zich gedraagt in SQLite.

Advies en expertise

De consultants van GEO Solutions in het BIM Team van AWV staan mee in voor de uitrol van BIM in de AWV overheidsopdrachten en ondersteunen de AWV medewerkers en projectpartners in alle aspecten van BIM in de infrastructuurprojecten. Dit gaat van het verankeren van de AWV BIM-richtlijnen in de bestekken, over de algemene BIM-projectopvolging en de coördinatievergaderingen opvolgen tot technische kennisoverdracht, verificatie van data, opleiding, coaching en de datamigratie van bestaande databanken naar de nieuwe OTL-conforme infrastructuur. De consultants van GEO Solutions staan AWV bij in expertise rond data-uitwisseling en werken in teamverband aan de innovatieve uitdagingen die BIM met zich meebrengt.

De waarde

Het resultaat van een goed functionerende OTL is dat medewerkers op een eenduidige manier BIM-gericht kunnen werken in de toekomst. Dit zorgt voor een betere samenwerking tussen alle projectpartners van AWV die allemaal dezelfde taal zullen spreken. Dit zal leiden tot kwaliteitsvolle projecten. Beheer, onderhoud en exploitatie zullen efficiënter kunnen gebeuren. De informatie zal makkelijker kunnen doorstromen en gedeeld worden over de gehele levenscyclus: van investering  tot beheer en onderhoud. Het zal ook mogelijk zijn om ontwerpfouten en technische problemen sneller op te sporen en op te lossen, wat faalkosten en vertragingen op de werf minimaliseert.

Benieuwd hoe je jouw locatiedata slim kan inzetten?

Jouw project bespreken?
Neem contact op!