Jouw partner om locatiedata slim in te zetten

Remote Sensing voor beter groenbeleid van jouw Smart City

Duurzaamheid in jouw stad of gemeente is zeer belangrijk. Dankzij een remote sensing tool kan Geo Solutions beleidsmakers visueel inzicht bieden over de groenindex en de groen evolutie in jouw Smart City. Beter inzicht geeft een beter groenbeleid.

De wens

Sustainability of duurzaamheid is een van dé keywords voor onze Smart Cities. Natuur en groen fungeren als groene long voor gemeenten of steden. In een veranderende wereld heeft de aanwezigheid van vegetatie een impact op de gevoelstemperatuur en indirect een impact op de gezondheid van hun inwoners.

Gemeenten doen dan ook grote inspanningen om meer groen te voorzien en om zo de negatieve effecten van klimaatverandering te beperken en de beleving in hun stad te optimaliseren.

Logisch dat elke gemeente zijn groene evolutie wil monitoren met een tool. Met statistische gegevens kun je potentiële risicowijken identificeren en een gerichter en efficiënter groenbeleid garanderen. Hierbij is het dan ook belangrijk om de evolutie te kunnen volgen en een vergelijking te maken met andere gemeenten.

Geo Solutions in actie

Remote sensing data + Google Earth Engine

Geo Solutions ontwikkelde de Geo Green Index tool die gebruikmaakt van remote sensing data in combinatie met de nieuwste technologieën van Google Earth Engine. Aan de hand van satellietdata hebben we de green index berekend gebaseerd op de NDVI (maatstaf voor vegetatie) op een hoge ruimtelijke resolutie over grote tijdschalen. Met Google Earth Engine kan dit vlot berekend worden en op een correcte manier worden gevisualiseerd. Zo kun je in de Earth Engine app onder meer gebruikmaken van sliders om te wisselen tussen verschillende kaarten en grafieken. Pop-ups van datapunten geven een inzichtelijk beeld over de situatie in de gemeente.

Geo Green Index tool

Met Google Earth Engine en de Geo Green Index kunnen de complexe satellietdata op een efficiënte manier verwerkt en gevisualiseerd worden. Daarnaast blijven de data altijd up-to-date en worden de laatste nieuwe beschikbare beelden geanalyseerd dankzij de catalogus van Google Earth Engine.

De waarde

Geo Solutions ontwikkelde een remote sensing tool voor beleidsmakers om de hoeveelheid groen in hun eigen gemeente te monitoren en zo een gerichtere aanpak en efficiënter gebruik van budget te kunnen verzekeren.

Met behulp van een van de vele handige features in Google Earth Engine kan men de evolutie van de hoeveelheid groen voor elke gemeente en elke statistische sector opvolgen over de verschillende jaren heen.

We helpen graag mee aan een meer duurzame wereld. Remote sensing voor een beter groenbeleid voor jouw Smart City.

Benieuwd hoe je jouw locatiedata slim kan inzetten?

Jouw project bespreken?
Neem contact op!