Jouw partner om locatiedata slim in te zetten

Sneller samenwerken dankzij nieuwe Police Maps bij de Federale Politie

De wens

De Federale Politie is steeds op zoek naar manieren om ongevallen, delicten of andere gebeurtenissen zo optimaal mogelijk te visualiseren en analyseren. Dit gebeurt vaak op basis van statistische analyses. Maar ook door ruimtelijke visualisaties kunnen soms verrassende patronen in kaart gebracht worden. Dat is het moment wanneer de kennis van Geo Solutions wordt ingeschakeld.

Geo Solutions in actie

Basiskaarten en authentieke bronnen in eigen beheer

Allereerst zorgt Geo Solutions mee voor het aanmaken van de basiskaarten die gebruikt worden als achtergrond voor verschillende ruimtelijke toepassingen binnen de Federale Politie. Om deze kaarten aan te maken, moeten we eerst de data van de authentieke bronnen zorgvuldig opschonen en verwerken tot bruikbare gegevens. Authentieke bronnen zorgen ervoor dat er steeds gewerkt wordt met recente, maar ook uiterst betrouwbare informatie. Deze data worden vervolgens verwerkt tot een basiskaart met alle benodigde informatie voor de verschillende politie-eenheden. Omwille van de uiteenlopende structuren van de verschillende databronnen, wordt dit proces voortdurend verbeterd. Een bijkomend voordeel van de basiskaarten in eigen beheer, is dat deze steeds op een veilige manier kunnen worden geraadpleegd via het eigen interne netwerk.

Eigen geocoders

Het werken met data van de authentieke bronnen creΓ«ert ook de nood om eigen geocoders te ontwikkelen. Hierbij zorgen we samen met de politie ervoor dat niet enkel adressen kunnen worden gegeocodeerd, maar ook andere geografische locaties zoals hectometerpalen, kruispunten, kaaien, boeien, spoorwegen. Een belangrijke toepassing hiervoor is het geocoderen van ongevallendata.

Nieuwe Police Maps

Ten slotte staan we in voor de ontwikkeling van de nieuwe Police Maps. Dit is een compleet nieuwe versie van de interne kaarttoepassing. Verschillende afdelingen van de politie kunnen hier hun eigen geoloket aanvragen (bv. geoloket spoorwegen), waarop enkel de voor hen relevante data wordt weergegeven. Deze toepassing bevat naast de eerder vermelde basiskaarten en geocoders ook uitgebreide teken- en meetfunctionaliteiten, het bufferen en filteren van geografische lagen of het delen van sessies.

De waarde

Het aanmaken, visualiseren en analyseren van geodata zoals ongevallen, delicten of andere gebeurtenissen gaf de Federale Politie een beter beeld op deze waardevolle informatie. Anders onopgemerkte patronen en onverwachte inzichten zijn ook naar voren gekomen tijdens deze opdracht.

Dit resulteert in een betere en snellere interne dienstverlening voor de Federale politie dankzij ruimtelijke visualisaties van hun waardevolle locatiedata.

Benieuwd hoe je jouw locatiedata slim kan inzetten?

Jouw project bespreken?
Neem contact op!